Statistikk

Godteriforbruket stabilt - Sukkerforbruket lavt.

Tallene viser et stabilt forbruk av sjokolade- og sukkervarer de siste 10 år.
Forbruket beregnes på to måter: etter tallene fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) for innbetalt sjokolade- og sukkervareavgift, og etter tallene fra Statistisk sentralbyrå SSB for produksjonen, importen og eksporten. (produksjon + import - eksport = total)

Disse tallene divideres så på gjennomsnittet av innbyggertallet, og dette gir forbruk per innbygger.

Gjennomsnittet for 2015 er i følge SSBs tall på 14,20 kilo per capita, en oppgang på under 1 %, etter en reduksjon på 3,2 % fra 2013 til 2014.
I følge TADs tall over innbetalt avgift var forbruket 13,98 kilo per capita.
TADs tall for innbetalt avgift i 2015 gir en noe uforklarlig oppgang på 9,5 %, etter en nedgang i forbruk på 4,8 % fra 2013 til 2014.
Markedsfakta/Tradesolutions tall for totalforbruket viser en oppgang i forbruket
på 1,4 % samtidig som befolkningsveksten har vært på vel 1 %.

Utviklingen i forbruket i følge TAD og SSB finner du her.

Gjennomsnittlig sukkerforbruk (inkludert glukose og honning) i befolkningen har gått ned, og er nå lavere enn på 1950-tallet. Tallene fra Helsedirektoratet som du kan lese på side 12 i Utviklingen i Norsk kosthold 2015 (PDF), viser en nedgang fra 1999 til 2015 på 16 kg. per innbygger, dvs. hele 36 %, på 15 år. Her finner du en graf som viser det samme, og en graf som viser utviklingen i forbruket av sjokolade. og sukkervarer.

Her (PDF) kan du se nordmenns forbruk fordelt på sjokolade- og sukkervarer fra 2006 til 2015, både totalt og gjennomsnittlig per innbygger i følge SSB.

Sjokolade- og sukkervareindustrien produserer stadig flere sukkerfrie produkter. Det blir omsatt anslagsvis over 3 000 tonn sukkerfrie godterier i Norge. Det utgjør om lag 600 gram per innbygger.

Grensehandelen er ikke med i statistikken. Undersøkelser har tidligere indikert at nordmenn handler en god del sjokolade- og sukkervarer i Sverige, men tallene er for gamle til å gi et sikkert bilde om situasjonen i dag. Grensehandelen skyldes at sjokolade- og sukkervareavgiften hever varenes pris med 15-20 %, og for noen produkter helt opp til 35 %. (4,55 kr. av en 200 gr. sjokoladeplate)

Den samlede årsstatistikken finner du her (PDF).

Noen tall og fakta - Kakaoproduksjonen

Her finner du noen tall og fakta om verdens kakaoproduksjon.
Kilde: World Cocoa Foundation - WCF

Les mer