Næringspolitikk

Norske sjokoladefabrikkers forening (NSF) vil ha produksjonsarbeidsplasser i Norge.

Sjokolade- og sukkervareindustrien sysselsetter i dag vel 1000 mennesker i 4 byer. Norsk produksjon er under sterkt og økende press fra importert godteri og fra import av søte kjeks og kaker. NSF vil at konkurransen skal skje på like vilkår. Vi vil ha så like rammebetingelser som våre konkurrenter som mulig. Regler, skatter, avgifter og toll må ikke virke konkurransevridende mellom ulike produkter.

Sjokolade- og sukkervareavgift
Sjokoladeavgiften ble innført i 1922 som en luksusskatt for å skaffe penger i en slunken statskasse.
Sjokoladeavgiften er på kr. 19,79 pr. kg. Momsen regnes oppå avgiften. Denne særnorske avgiften gjør derfor at en 200 g sjokoladeplate blir 4,55 kroner dyrere. Prisen øker altså med mellom 15 og 20 % pga avgiften, og noen varer blir opptil 40 % dyrere enn uten avgift.
Avgiften er ikke avhengig av sukkerinnhold. Også sukkerfrie pastiller, drops og tyggegummi avgiftslegges, mens produkter med mye sukker, som "pikekyss" og sjokoladekjeks ikke avgiftslegges. Les fakta om sjokoladeavgiften her.(PDF)

Jordbrukspolitikk
Sjokoladeindustrien kjøper all melken fra 400 melkebønder. Jordbrukspolitikken må sørge for at industrien får kjøpt melken til konkurransedyktige priser selv om bonden får godt betalt for melken. Dette sørges det i dag for gjennom markedsordningen for melk. Det har vært mye uro om markedsordningen. Selv om det er blitt større ro rundt markedsordningen for melk, ser sjokoladeindustrien at det fortsatt er utfordringer som må løses. Ordningen må utformes på en måte som gir bærekraft også under en eventuell ny WTO-avtale, eller en fremtid med tilknytning til en mulig kommende avtale mellom USA og EU - TTIP.

Finland fjerner sjokoladeavgift

Finland har vedtatt å fjerne avgiftene på sjokolade- og sukkervarer samt iskrem 1. januar 2017.

Les mer