Samfunnsansvar

Bedrifter forsyner samfunnet med varer og tjenester og tilbyr arbeidsplasser. De skaper økonomisk overskudd som også bidrar til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Det er derfor rimelig å si at det viktigste bedriften kan gjøre for samfunnet, er å levere sitt produkt så effektivt og lønnsomt som mulig.

Men bedriftenes samfunnsansvar strekker seg lenger enn det.
Bedriftene er viktige i lokalsamfunnet. I årevis har sjokoladeindustrien jobbet for å finne løsninger som tar hensyn til mennesker, miljø og omgivelser, ofte langt tidligere enn andre bedrifter. Dette er bærekraftig utvikling i praksis.

På disse sidene skal vi ikke skrive om alt det bedriftene gjør for å oppfylle sine forpliktelser overfor samfunnet. Men som bedrifter i slutten av en verdikjede som starter med landbruksproduksjon i U-land, har våre bedrifter et spesielt ansvar og store utfordringer som vi deler med sjokoladeindustrien i alle land: hvordan vi skal få bedret kakaobøndenes sosiale situasjon. Hvordan vi kan få forsikret oss om at ikke mennesker blir skadet i produksjonen, at ikke barn eller voksne utnyttes, og at barna til kakaobøndene får gå på skole.

Norsk sjokoladeindustri kjøper ikke kakaobønner. Vi kjøper kakaosmør, kakaomasse og kakaopulver fra bedrifter i Europa. Mesteparten av råvarene kommer fra Elfenbenskysten og Ghana. Der er det rundt 2 millioner bønder som dyrker kakao på sine små gårder. Vi kan derfor i mindre grad vite hvilken bonde eller hvilke bønder "vår" sjokolade kommer fra. Vår utfordring er dermed å bidra til at alle bønder får det bedre. Det kan vi selvsagt ikke gjøre alene. Derfor gjør vi det i samarbeid med europeisk og amerikansk industri. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med ILO, flere NGOer, bistand fra flere lands myndigheter og selvsagt med regjeringene i Elfenbenskysten og Ghana. De fleste prosjektene gjennomføres i regi av vår organisasjon World Cocoa Foundation (WCF) og av International Cocoa Initiative (ICI)Kjennetegn ved bedriftenes samfunnsansvar:

  • Bedriftenes samfunnsansvar er når en virksomhets frivillige adferd går ut over de juridiske krav, fordi virksomheten mener at denne adferd er best for den på lang sikt.

  • Det er en iboende forbindelse mellom bedriftenes samfunnsansvar og begrepet bærekraftig utvikling: bedriftene skal i forbindelse med deres operasjoner ta hensyn til de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser.
  • Bedriftenes samfunnsansvar er ikke et frivillig tillegg til virksomhetens kjerneaktiviteter, men vedrører måten bedriften ledes på.

Kilde: EU-kommisjonen 02.07.2002: Communication from the Commision concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development.

Les mer