Aftenposten om sjokoladeavgiften

Aftenposten skriver om den rare sukkeravgiften som rammer sukkerfrie produkter, mens masse sukkerholdige varer ikke avgiftslegges. Les artikkelen "Hvilke av disse produktene tror du har sukkeravgift?"

Artikkelen viser med all mulig tydelighet at avgiften ikke treffer sukkeret - og at dette er en avgift kun for å hente penger til statskassen. Når avgiften da er konkurransevridende, og politikerne innrømmer at den treffer "tilfeldig", er det et tankekors at man ikke er villig til å følge særavgiftsutvalget.

Utvalget anbefalte i sin utredning som kom i 2007, at man burde legge om avgiftene på sukker, alkoholfriedrikkevarer og godterier til en generell avgift på alt sukker i allle matvarer.

Hvis det etter nærmere utredning viste seg vanskelig å implementere en generell avgift på sukker, var utvalgets sekundære anbefaling at avgiften på sjokolade- og sukkervarer likevel skulle avvikles. "Dette skyldes at dagens avgrensning kan virke uheldig og bidra til tilpasningsproblemer, og dermed bryter med prinsippene for fiskale avgifter." sa utvalget.

Finland fjerner sin avgift fra 2017, begrunnet med at EU-kommisjonen har sagt at denne er konkurransevridende.

Finland utreder nå en konkurransenøytral avgift på alt sukker I matvarer.